Welkom bij TV Dekker Tennis, jouw vereniging

Uitnodiging 20 maart 2020

Het bestuur van TV Dekker Tennis nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 maart 2020, aanvang 19.30 uur en aansluitend een Pubquiz.

De vergadering vindt plaats in de Kaagzaal van Dekker Warmond.

De agenda is als volgt:

1.  Opening

2. Verslag van ALV 13 maart 2019

3. Ingekomen stukken

4. Financieel verslag 2019

5. Verslag van de kascommissie

6. Benoeming kascontrole commissie 2020

7. Benoeming bestuursleden 

8. Benoeming Technische Commissie 2020

9. Plannen 2020

10. Begroting 2020

11. Rondvraag

12. Sluiting

Het financieel jaarverslag van 2019, de begroting voor 2020 en de notulen van de ALV van 13  maart 2019, liggen klaar op de avond van de vergadering.  Mocht u deze stukken eerder willen inzien kunt die opvragen bij Bert Pronk: bertpronk@xs4all.nl

Na de ALV organiseren we een Pubquiz (onder genot van een drankje) van ca. 20:30-ca. 21:30 uur.

In teamverband beantwoordt je vragen over verschillende onderwerpen die door onze Quizmaster Bram Kornaat worden gesteld. Ben je goed in Quizen, weet je veel van bv. tennis of vind je het gewoon leuk om mee te doen geef je dan op via mail info@tvdekkertennis.nl.

Na de vergadering en Quiz is er sowieso gelegenheid om met een drankje na te praten.

 Bert Pronk, voorzitter TV Dekker Tennis

 Peggy-raghoebar (organisatie Pubquiz namens bestuur)


  Terug naar overzicht